Vilkår og betingelser

 • 1. I henhold til disse Vilkår og Betingelser vil du være berettiget til at få refunderet op til den fulde købesum på det kvalificerende produkt fra en kvalificerende detailhandler som anført i paragraf 3, hvis produktet købes i salgsfremmeperioderne (inklusive) som anført i paragraf 2, hvis du ikke er helt tilfreds med produktets ydelse.

Salgsfremmeperioden

 • 2. Salgsfremstødet for indbyggere i Danmark begynder kl. 00:01 den 7. december 2015 og slutter kl. 23:59 den 31. januar 2015.

Generelt

 • 3. Salgsfremstødet er åbent for køb foretaget i Danmark. Deltagere skal være mindst 18 år. Dette tilbud er ikke åbent for medarbejdere hos Microsoft eller producenter af kvalificerende produkter samt deres nærmeste familie, de deltagende detailhandlere eller deres datterselskaber, afdelinger, affilierede eller andre, der er knyttet til salgsfremstødet i kraft af deres beskæftigelse.
 • 4. Kvalificerende produkter og detailhandlere.
 • 5. For at kunne deltage i salgsfremstødet skal du registrere dit køb inden 14 dage efter købsdatoen. Hvis du ikke er tilfreds med dit nye produkt inden 60 dage efter købsdatoen (købsdagen tæller som dag 1) kan du følge ansøgningsprocessen for at returnere produktet og få det fulde beløb refunderet.
 • 6. Kun én ansøgning pr. kvalificerende produkt, der købes. Højst 1 ansøgning pr. husholdning.
 • 7 .Reklamationer som følge af mekanisk funktionssvigt, indbyggede fejl eller skade er ikke omfattet. Kun fuldt funktionsdygtige enheder kan returneres.

Registrering og ansøgning

 • 8. Du skal registrere dit køb ved at gå til www.buyandtry.claims og klikke på “Registrer her”. De obligatoriske oplysninger skal indtastes inden 14 kalenderdage fra købsdatoen. Købsdagen tæller som dag 1. Din registrering vil blive gennemgået, og hvis den accepteres, vil du få tilsendt en e-mail, der byder dig velkommen.
 • 9. Hvis du af en eller anden grund ikke er fuldstændig tilfreds med det købte produkts ydelse, kan du vælge at returnere det registrerede produkt. Klik på linket “Ansøgning” fra din velkomst-mail, og indtast de obligatoriske oplysninger. Inden for 2 arbejdsdage vil du få tilsendt en e-mail med anvisninger om, hvordan du returnerer enheden. Det returnerede produkt skal være modtaget af Arrangøren inden 60 dage fra købsdatoen. Købsdatoen tæller som dag 1. Ansøgninger, der ikke modtages inden 60 dage fra købsdatoen, vil være ugyldige.
 • 10. Hvis din ansøgning accepteres, skal det kvalificerende produkt returneres “så god som ny” for at være kvalificeret til refundering. Hvis det returnerede produkt viser sig at være beskadiget, kan det medføre en genevaluering af refunderingen baseret på produktets stand. En stand “så god som ny” defineres som:

  1. Komplet med al emballage og alt tilbehør
  2. Komplet og ubeskadiget
  3.  Uden permanente skrammer eller beskadiget.
 • 11. Hvis enheden ikke opfylder betingelsen “så god som ny”, vil du modtage en revideret værdiansættelse via e-mail. Fra datoen hvor en genevaluering blev sendt til dig via e-mail eller med posten, har du 10 arbejdsdage til at acceptere eller afslå det foreslåede refunderingsbeløb. Hvis vi ikke modtager et svar inden for dette tidsrum, vil værdiansættelsen blive anset for at være accepteret af dig, og din ansøgning vil så blive ekspederet til betaling.
 • 12. Deltagere, der opgiver ufuldstændige oplysninger under registrering eller ansøgning, vil blive informeret derom via e-mail og få lejlighed til at opgive de nødvendige oplysninger inden 10 arbejdsdage. Hvis deltageren stadig ikke opfylder vilkårene og betingelserne, vil ansøgningen om refundering blive afvist.
 • 13. Tilbuddet kan ikke overføres til en anden person. Ansøgninger vil kun blive accepteret fra den oprindelige køber. Ansøgninger kan kun indsendes af køberen. Du skal være den retmæssige ejer af det returnerede produkt.
 • 14. Arrangøren besidder retten til at undersøge ansøgninger, hvis den påståede købspris er betydeligt højere end den gennemsnitlige salgspris hos den kvalificerende detailhandler i en tremåneders periode. Hvis der findes bevis på svigagtighed, vil ansøgningen blive anset for at være ugyldig.
 • 15. Alle anvisninger udgør en del af disse vilkår og betingelser. Refunderingen vil kun blive udbetalt, når det fastslås, at deltageren opfylder disse Vilkår og Betingelser. Ved at gennemgå ansøgningsprocessen bekræfter deltagerne, at de accepterer disse Vilkår og Betingelser. Refunderingen kan ikke indrømmes en deltager, der overtræder disse Vilkår og Betingelser.
 • 16. Produkter, der købes i en låne-, afbetalings- eller kreditaftale, indgået gennem den kvalificerende detailhandler, er ikke omfattet af dette salgsfremstød. Den person, der registrerer produktet i salgsfremstødet og indsender efterfølgende ansøgninger, skal besidde den fulde ejendomsret til produktet.
 • 17. Hvis en ansøgning afvises, fordi vilkårene for tilbuddet ikke er opfyldt, er Arrangørens beslutning endelig.
 • 18. Arrangøren vil ikke acceptere levering af returnerede produkter fra tredjeparter eller forbrugeren.
 • 19. Arrangøren er ikke ansvarlig og hæfter ikke for tekniske, hardware-, software-, udbyder-, website- eller andre fejl eller skader af nogen art i det omfang, at det forhindrer deltagerens eller på anden måde lægger hindringer i vejen for hans/hendes deltagelse i salgsfremstødet.

Betaling

 • 20. Forudsat, og det returnerede produkt svarer til beskrivelsen, som du anførte ved indsendelse af din ansøgning online, vil udbetaling til dig blive ekspederet inden 30 dage fra validering af din ansøgning. Hvor muligt vil beløbet, der indbetales på din konto, være i den lokale valuta. Arrangøren forbeholder sig ret til at tilbyde betaling i en anden valuta, hvis vi ikke kan betale i den ønskede valuta.
 • 21. Når ansøgningen er accepteret, vil forbrugeren modtage refundering af den fulde købesum for selve produktet, fra Arrangøren. Arrangøren vil ikke refundere andre udgifter som f.eks. oprindelige leverings- og installationsomkostninger eller omkostninger i forbindelse med en låne- eller kreditaftale fra en deltagende detailhandler ej heller omkostninger ud over produktets købspris.
 • 22. Dette er alene et forbrugersalgsfremstød. Registrerede firmaer vil ikke blive accepteret som deltagere.
 • 23. Arrangøren hæfter ikke for evt. gebyrer, der måtte blive opkrævet på modtagerens bankkonto.

Juridisk note

 • 24. Arrangøren forbeholder sig ret til nøje at overvåge brug af websitet, bl.a. brugeres IP-adresser, for at identificere evt. misbrug, og arrangøren vil diskvalificere ansøgninger, hvis der er rimelig grund til at tro, at vilkårene for salgsfremstødet er blevet overtrådt og/eller ikke er blevet overholdt til fulde.
 • 25. Arrangøren forbeholder sig ret til at diskvalificere ufuldstændige, ændrede eller ulovlige ansøgninger. Arrangøren hæfter ikke for indsendelser, der er gået tabt, modtaget for sent, beskadiget, fejladresseret, forsinket i posten eller ikke er påsat tilstrækkelig porto. Bevis på afsendelse med posten gælder ikke som købsbevis.
 • 26. Ejendomsretten til enhver dokumentation indsendt i forbindelse med dette salgsfremstød overgår til Arrangøren og vil ikke blive returneret. Indsendelse af falsk, forkert, vildledende eller svigagtig dokumentation kan føre til diskvalificering fra dette salgsfremstød. Arrangørens beslutninger med hensyn til ethvert aspekt af dette salgsfremstød vil være endelige og bindende.
 • 27. Arrangøren kan ikke acceptere eller sende anden korrespondance om salgsfremstødet end som anført i disse Vilkår og Betingelser.
 • 28. Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere, ophæve eller ændre salgsfremstødet når som helst og uden varsel under særlige omstændigheder.

Arrangør: Microsoft

Anmeldelsessporing

Indtast dit anmeldelses-ID for at se status for din anmeldelse gennem systemet

Dette website hostes for Microsoft af Opia Ltd