Voorwaarden

 • 1. Met inachtneming van deze voorwaarden komt u in aanmerking voor restitutie van ten hoogste het volledige aankoopbedrag van uw in aanmerking komend product van een in aanmerking komende wederverkopers zoals uiteengezet in paragraaf 3, aangekocht tussen de promotionele perioden (inclusief) zoals uiteengezet in paragraaf 2 als u niet volledig tevreden bent met de prestaties van het product.

De promotieperiode

 • 2. De promotie voor inwoners van België begint om 00:01 op 11 november en eindigt om 23:59 op 31 december 2015.

Algemeen

 • 3. De promotie betreft aankopen die zijn gedaan in België. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn Deze aanbieding is niet geldig voor medewerkers van Microsoft, of fabrikanten van in aanmerking komende producten, en hun naaste familieleden, de deelnemende wederverkopers, of hun dochterondernemingen, divisies, gelieerde ondernemingen of iedere andere persoon die beroepsmatig betrokken is bij de promotie.
 • 4. De promotie is geldig voor in aanmerking komende aankopen gedaan bij deelnemende verkopers gedurende de promotie periode.
 • 5. Voor deelname aan deze promotie moet u uw aankoop binnen 14 dagen na de datum van aankoop registreren. Als u niet tevreden bent met uw nieuwe product binnen 60 dagen na de datum van aankoop (waarbij de datum van aankoop geldt als dag 1), dan kunt u het claimproces voltooien om uw product terug te sturen voor een volledige restitutie.
 • 6. Eén claim per aangekocht product dat in aanmerking komt. Maximaal 1 claim per huishouden.
 • 7. Claims op grond van mechanische defecten, wijdverbreid voorkomende storingen of schade worden afgewezen. Alleen eenheden die perfect werken worden geaccepteerd.

Registratie en claim indienen

 • 8. Ga om uw aankoop te registreren naar de website www.buyandtry.claims, klik op de koppeling "Registreer Nu", voer de vereiste informatie binnen 14 kalenderdagen na de datum van aankoop in waarbij de datum van aankoop geldt als dag 1. Uw registratie wordt beoordeeld en als deze geslaagd is, krijgt u een welkomstbericht via e-mail.
 • 9. Als u om een of andere reden niet geheel tevreden bent met de prestatie van het aangekochte product, dan kunt u uw geregistreerde aangekochte product retourneren. Klik op de koppeling “Claim” in uw welkomst-e-mail en voer de vereiste informatie in; binnen 2 werkdagen ontvangt u via een e-mail instructies voor het retourneren van het apparaat. Het geretourneerde apparaat moet binnen 60 dagen na de datum van aankoop door de promotor zijn ontvangen, waarbij de datum van aankoop geldt als dag 1. Claims die niet binnen 60 dagen na datum van aankoop zijn ontvangen worden als ongeldig beschouwd.
 • 10. Als uw claim gehonoreerd wordt, moet het in aanmerking komende product "Zo goed als nieuw" worden geretourneerd indien u in aanmerking wilt komen voor volledige restitutie. Indien het geretourneerde product beschadigd blijkt te zijn, kan dit ertoe leiden dat de hoogte van het terug te betalen bedrag wordt aangepast op basis van de staat van uw product . Zo goed als nieuw is als volgt gedefinieerd:
  Ⅰ. Compleet met alle verpakkingen en accessoires
  Ⅱ. Compleet en onbeschadigd
  Ⅲ. Niet permanent gemarkeerd of beschadigd.

 • 11. Als het item niet aan de voorwaarde "Zo goed als nieuw" voldoet, ontvangt u een aangepaste waardebepaling per e-mail. Vanaf de dag dat u per e-mail of post een bericht over de nieuwe waardebepaling wordt toegestuurd, hebt u 10 werkdagen de tijd om het voorgestelde restitutiebedrag te aanvaarden of af te wijzen. Als we geen antwoord hebben ontvangen binnen deze tijd, dan gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met deze waardebepaling en wordt uw claim voor betaling verwerkt.
 • 12. Deelnemers die onvolledige informatie verschaffen bij de registratie of een claim worden hierover per e-mail ingelicht en krijgen de gelegenheid om de vereiste informatie binnen 10 werkdagen te verstrekken. Als de deelnemer nog steeds niet voldoet aan de voorwaarden, wordt de claim afgewezen.
 • 13. Het aanbod kan niet op andere personen worden overgedragen; claims worden alleen geaccepteerd van de oorspronkelijke koper. Claims mogen alleen door de koper worden ingediend. U moet de rechtmatige eigenaar zijn van het geretourneerde product.
 • 14. De promotor behoudt het recht claims te onderzoeken waar de aankoopprijs die wordt geclaimd beduidend hoger is dan de gemiddelde verkoopprijs van de in aanmerking komende wederverkoper over een periode van drie maanden. Indien fraude wordt geconstateerd, wordt de claim ongeldig geacht.
 • 15. Alle instructies maken onderdeel uit van deze voorwaarden. Terugbetaling vindt alleen plaats indien aan deze voorwaarden is voldaan door de deelnemer. Door het claimproces te voltooien bevestigen de deelnemers dat zij akkoord gaan met deze voorwaarden. Er wordt geen restitutie verleend aan een deelnemer die deze Voorwaarden heeft geschonden.
 • 16. Producten die zijn gekocht door middel van een door de in aanmerking komende wederverkoper geregelde lening, huurkoop- of kredietovereenkomst zijn van deze promotie uitgesloten. De houder van de eigendomstitel moet degene zijn die zich inschrijft voor de promotie en op grond daarvan later eventueel een claim indient.
 • 17. Als een claim wordt geweigerd omdat er niet is voldaan aan de voorwaarden van het aanbod, is er geen discussie mogelijk: de beslissing van de promotor is definitief.
 • 18. De promotors accepteren geen producten die door derden of door de consument worden geretourneerd.
 • 19. De promotor is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige storingen in of beschadiging van technische aard of in hardware, software, server, website of storingen of schade van enige andere aard voor zover deze de deelnemer verhinderen of anderszins belemmeren om aan deze promotie deel te nemen.

Betaling

 • 20. Vooropgesteld dat er aan de voorwaarden van deze promotie is voldaan, en dat het geretourneerde product overeenkomt met de beschrijving die u hebt gegeven bij de indiening van uw online claim, wordt uw betaling binnen 30 dagen na goedkeuring van uw claim verwerkt. U ontvangt waar mogelijk het terug te betalen bedrag op een bankrekening in uw plaatselijke valuta; de promotor behoudt zich het recht voor om het bedrag in een andere valuta te betalen indien wij niet in staat zijn om het bedrag in de gewenste valuta over te maken.
 • 21. Als de claim wordt gehonoreerd, ontvangt de consument een volledige restitutie van de promotor alleen voor de kosten van het product. De promotor vergoedt niet aanvullende kosten zoals de oorspronkelijke leverings- en installatiekosten, noch enige kosten die verband houden met een lening of kredietregeling van een deelnemende wederverkoper, noch enige kosten die de aankoopprijs van het product overtreffen.
 • 22. Dit is een promotie alleen voor de consument; geregistreerde bedrijven mogen niet deelnemen.
 • 23. De promotor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige kosten die in rekening worden gebracht door de bank van de ontvanger.

Juridisch

 • 24. De promotor behoudt zich het recht voor het gebruik van de website nauwlettend te volgen, inclusief IP-adressen van gebruikers, zodat deze misbruik kan vaststellen, en zal aanvragen van de hand wijzen als er redelijke gronden zijn om te veronderstellen dat de voorwaarden van de promotie zijn geschonden of niet volledig in acht zijn genomen.
 • 25. De promotor behoudt zich het recht voor onvolledige, gewijzigde of onleesbare claims te verwerpen. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor inzendingen die zijn zoekgeraakt, te laat aankomen, beschadigd zijn, verkeerd geadresseerd, vertraagd in de post of onvoldoende gefrankeerd. Bewijs van verzending per post wordt niet aanvaard als bewijs van aankoop.
 • 26. Alle documentatie die wordt ingezonden voor deze promotie wordt het eigendom van de promotor en wordt niet teruggestuurd. De inzending van onjuiste, verkeerde, misleidende of frauduleuze documentatie kan leiden tot uitsluiting van deze promotie. De beslissingen van de promotor met betrekking tot alle aspecten van de promotie zijn definitief en bindend.
 • 27. De promotor kan geen correspondentie aangaande deze promotie accepteren of verzenden behalve voor zover die beschreven is in deze voorwaarden.
 • 28. De promotor behoudt zich het recht voor de promotie te allen tijde zonder kennisgeving te annuleren, in te trekken of te wijzigen in uitzonderlijke omstandigheden.

Promoter : Microsoft

Claim Tracker

Volg de voortgang van uw claim door het referentienummer van uw claim in te vullen

This website is hosted for Microsoft by Opia Ltd